Tres historias y un vaso de leche

CINE FÒRUM

dissabte 6 de desembre
a les 18:30 hores
.

Associació de Veïns de Sant Andreu
c/Balari i Jovany, 14

dinamització a càrrec de:
Centre de Recerca i Informació en Consum CRIC


“Tres historias y un vaso de leche” de Pablo Fraguas i Alvaro Porro es centre en una causa quotidiana dels problemes ambientals: els models agrícola i ramader així com el tipus de consum alimentari que generen. Viatjarem per conèixer les histories que poden haver darrera, per exemple, d’un got de llet. Histories que ens explicaran els seus protagonistes: Jorge, un camperol de Paraguai; Modesto y Pilar, uns ramaders de Cantàbria; Àlex, consumidor de Barcelona... Directe i sense filigranes, aquest vídeo representa una perspectiva integradora del medi ambient, on els problemes socials i ambientals es retroalimenten.

Activitat organitzada pel Borró, dins la Festa Major 2008 de Sant Andreu