Jornada sobre Crisi Alimentaria

Dissabte 29 de novembre de 2008, Barcelona
horari: de 9h a 18h
Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí
(c/ Comerç, 36, entrada per la Plaça de l´Acadèmia)

Organitzen: GRAIN, Entrepobles, Campanya "No te Mengis el Món"

Aprofitant la crisi alimentaria com a fil conductor, és possible analitzar i entendre més acuradament l´actual sistema agroalimentari i les seves repercussions. Al mateix temps, davant la situació actual de solapament de crisis (alimentaria, financera, ecològica o energètica, entre d´altres) apareix amb més força i claredat el paradigma de la sobirania alimentaria com a resposta a l´entramat capitalista en el món rural i en l’àmbit alimentari. Aquesta jornada pretén oferir els elements més destacables i novedosos d´aquests temes, per obtenir una visió més nítida del moment actual que ens serveixi, també, per encaminar millor les passes i accions futures.
més informació: