A l'hora de comprar joguines aneu amb mil ulls!


 • Heu de pensar que han de servir per a divertir els petits.
 • Tingueu en compte l’edat i la maduresa dels infants.
 • Valoreu els continguts dels jocs i els aspectes educatius.
 • Eviteu la distinció sexista i la incitació a la violència.
 • Llegiu les etiquetes, les regles i les instruccions del joc.
 • Fixeu-vos en les dades mínimes obligatòries que hi han d’aparèixer:
  - La marca CE, que significa que la joguina compleix les exigències essencials de seguretat contingudes en les normes comunitàries.
  - El nom i la marca del producte.
  - La raó social i l'adreça del fabricant o importador o venedor.
  - Les instruccions i advertències d'ús.
  - Les joguines de funcionament elèctric han d'especificar la potència màxima, la tensió d'alimentació que necessiten i el consum energètic que fan.
 • Tot el contingut obligatori de l’etiquetatge de les joguines ha d’estar en català i/o castellà.
 • Les joguines fetes amb materials renovables (fusta, cartró...) tenen, usualment, un impacte ambiental més baix en el procés de fabricació que les que es fan mitjançant processos industrials (materials sintètics, plàstics...).
Per a més informació: