Què volem ?


Canviar els nostres hàbits,
consumint allò que necessitem
i no el que ens dicta el sistema.

Saber que mengem.
Evitar càrregues en el preu del
producte pel transport,
embalums, publicitat, etc.
consumint productes locals.

Satisfer les nostres necessitats
de manera solidària:
intercanvi, compra col.lectiva...